165

PBCH-15 悬臂式传感器

2019/1/23

PBCH-15 悬臂式传感器

产品介绍

  精度高、密封性好、外形高度低、量程范围广,易于安装。适用于电子秤、料斗秤、平台秤等。

外形尺寸


量程

L1

L2

L3

L4

L5

W

H1

H1

D

D1

D2

0.3-2t

203

95

22

98

64

36.5

43

30.4

16

32

13

3t

203

95

22

98

64

36.5

43

30.4

16

32

15

5t

235

110

22

124

66

47.5

52

30

22

38

20

10t

279

133

32

140

82.5

60

67

20

32

48

28

15-20t

318

153

38

159

89

70

82.5

24

38

54

34技术参数

参数

单位

技术指标

参数

单位

技术指标

灵敏度

mV/V

2.0±0.05

灵敏度温度系数

%F·S/10

±0.03

非线性

%F·S

±0.03

作温度范围

-20℃~+80

滞后

%F·S

±0.03

输入电阻

Ω

350±20Ω

重复性

%F·S

±0.02

输出电阻

Ω

350±5Ω

蠕变

%F·S/30min

±0.03

安全过载

%F·S

150% F·S

零点输出

%F·S

±1

绝缘电阻

5000MΩ(50VDC)

零点温度系数

%F·S/10

±0.03

推荐激励电压

V

10V-15V